Magnifik svensk industrihistoria från luften, flight 13-14

Vi får först en visning av flygplanet. Därefter utförs två flygningar. Vid den första får vi en vacker tur över Mälaren. Vid den andra får vi, förutom att se vacker och omväxlande natur, följa ett tema: järnhantering. Från luften ser vi hela sex av Sveriges äldsta och mest kända järnbruk. Vi flyger över Hallstahammar med anor från 1600-talet, Surahammar med sitt bruk från 1500-talet (som lade grunden till Vabis, senare Scania-Vabis), Ramnäs med anor från Gustaf Vasas tid, som nu tillverkat kättingar i 150 år, Virsbo ett mångfasetterat bruk som grundades för 400 år sedan samt Fagersta, en gång ett av våra största järnverk. Vi passerar också Ängelsberg, idag ett kulturskyddat bruksminne, och då är vi nära Oljeön – faktiskt världens äldsta bevarade oljeraffinaderi!

Flight 13

Tur över Mälaren

  • Avresa Västerås: Söndag 2 maj kl 11:00.
  • Reseledare: Per-Olov Bortas
  • Indikativ kostnad: 600 kronor
  • Åter Västerås: c:a 11:40

Bokningen öppnas inom kort

Flight 14

Tur över sex av Västmanlands och Sveriges främsta bruksorter

  • Från Västerås: Sön 2 maj 13:30
  • Reseledare: Per-Olov Bortas
  • Indikativ kostnad: 1 000 kronor
  • Åter Västerås: c:a 14:30

Bokningen öppnas inom kort

Tillbaka till Medlemsflygningar 2021