Marin flygspaning i Stockholms skärgård, flight 54

I slutet av september kommer vi som traditionen bjuder att genomföra flygspaning från Daisy.

Resfakta Flight 54

Avgångstid Västerås: Söndag 27 september klockan 11.00
Reseledare: Karl-Axel Waplan/Björn Crantz
Kostnad för resan: 2 000 kr
Åter i Västerås: cirka 13.00

Foto: Karl-Axel Waplan

I år satsar vi på en flygning över de intressanta marinbaserna i Stockholms skärgård. Under den omkring två timmar långa flygningen kommer vi att passera över såväl aktiva som nedlagda flottbaser och kustartillerianläggningar.

Det var inte länge sedan Stockholm hade mycket omfattande kustförsvar, av vilket det mesta nu är ett minne blott. Spåren kan man dock fortfarande finna – inte minst från luften. Efter spaningsturen har vi en gemensam debriefing över en kopp kaffe med smörgås.

Kom ihåg att ta med karta, kikare och kamera!

Inte längre bokbar på grund av covid-19, läs mer här

Tillbaka till medlemsflygningar 2020