Flight 56 – Marin flygspaning – 28 sep 2019

I slutet av september kommer vi som traditionen bjuder att genomföra flygspaning från Daisy. I år satsar vi på en flygning över de intressanta marinbaserna i Stockholms skärgård.

Under den omkring två timmar långa flygningen passerar vi över såväl aktiva som nedlagda flottbaser och kustartillerianläggningar. Det var inte länge sedan Stockholm hade mycket omfattande kustförsvar, av vilket det mesta nu är ett minne blott. Spåren kan man dock fortfarande finna, inte minst från luften.

Efter spaningsturen har vi en gemensam debriefing över en kopp kaffe med smörgås.

RESFAKTA

Flight 56

Avgångstid Västerås: Lördag 28 september kl 11:00
Åter Västerås: ca 13:00
Kostnad: 2 000 kr
Reseledare:
Karl-Axel Waplan / Björn Crantz

Tillbaka till alla flygningar