Västerås HFF:s och Flygande Veteraners Flygdag

Dagen erbjuder möjlighet att flyga med Daisy över Västerås och den vackra Mälardalen.

Se Hässlö Flygförenings många flygplan samt andra spännande maskiner som är stationerade på flygplatsen. Daisys lika innehållsrika som fascinerande historia, liksom allmän DC-3-historia, kommer att presenteras under dagen.

Ett lysande tillfälle att komma nära Daisy själv och få utförlig information om flygplanet av våra tekniker och piloter. Missa inte denna möjlighet att lära känna Daisy och att uppleva Hässlö Flygförenings fina lokaler med möjligheter till fika mellan de olika aktiviteterna.

Se Hässlö Flygförenings hemsida hasslo.org

Flight 031

Avresa:

Söndag 29 april

Avgångstid Västerås:

Meddelas direkt till passagerarna.

Kontaktperson:

Karl-Axel Waplan

Kostnad:

500 kr