Tack för din anmälan

Nu återstår bara en sak!

Betala in medlemsavgiften som du ser i tabellen nedan till vårt bankgironr 5045-7118. Mottagare är Flygande Veteraner. Om flera i din familj ska bli medlemmar lägger du till rätt avgift per familjemedlem. Barn under 12 behöver ej erlägga någon medlemsavgift.

Bankgironr 5045-7118

Medlemskategori Pris
Enskild medlem 350 kr
Enskild familjemedlem, samma adress 175 kr
Ständig medlem 3 500 kr
Ständig familjemedlem, samma adress 1 750 kr
Ungdomsmedlem 13 – 25 år 190 kr
Gästmedlem för utländsk medborgare 200 kr eller €20
Föreningsmedlemskap/Företagsmedlemskap 500 kr + friviligt bidrag
Avgift som betalas efter 1:a oktober gäller dessutom för hela nästkommande år.

Skriv ditt namn samt texten ”Ny medlem” eller “Ny ständig medlem” alternativt “Ny Ungdom” tydligt på talongen eller i internetbetalningen, så ser vi vad det avser.

Så fort vi fått in din betalning registrerar vi dig och dina familjemedlemmar och skickar ut medlemskort och tidning. Då är ni även berättigade att delta i flygningar med vår DC-3 “Daisy”.

Hoppas att vi ses i det blå!