Bankgirofadäs

Dessvärre har vi missat att registrera ett antal medlemsinbetalningar, vilket har resulterat i att vissa medlemmar inte har fått vare sig medlemskort eller tidning. Vi beklagar det inträffade och hoppas på förståelse och tålamod hos…

Läs mer

Bli funktionär!

Föreningen Flygande Veteraner är en ideell organisation som baserar verksamheten på medlemsintäkter och att intresserade medlemmar hjälper till på olika sätt i föreningen. Självklart behövs det alltid nya medlemmar. En del värvas i samband med…

Läs mer